Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Članak 58.

Obavljanje stručnih i drugih poslova za Stranku organizira i za njega odgovara Glavni tajnik Stranke.

Obavljanje stručnih i drugih poslova za Stranku prati i ocjenjuje Predsjedništvo Stranke izravnim uvidom i temeljem izvješća što mu ga jednom godišnje odnosno prema potrebi ili na njegov zahtjev podnosi Glavni tajnik Stranke.

Članak 59.

Za obavljanje drugih stručnih, administrativnih i tehničkih poslova Predsjedništvo Stranke može angažirati određeni broj stručnih osoba sukladno sistematizaciji radnih mjesta koju utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

Stručne poslove osobe iz prethodnog stavka mogu obavljati uz naknadu odnosno u radnom odnosu sukladno odluci Predsjedništva Stranke.

Prava i obaveze koji proizlaze iz radnog odnosa osobe na profesionalnom radu u Stranci ostvaruju na način utvrđen aktom Predsjedništva Stranke sukladno propisima.

Članak 60.

Određene administrativno-tehničke i druge stručne poslove Predsjedništvo Stranke može povjeriti specijaliziranim službama izvan Stranke.