Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Sudionici Utemeljiteljske skupštine koji su pisanom izjavom pristupili u njezino članstvo, smatraju se članovima Stranke i bez postupka provedenog u smislu članka 9. ovog Statuta.

Članak 66.

Do osnivanja općinskih te županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih organizacija Stranke i utemeljenja njihovih tijela njihove funkcije u odnosu na članove Stranke s njihova područja mogu obavljati središnja tijela Stranke.

Članak 67.

Stranka prestaje djelovati kada to odluči Sabor Stranke odnosno zbog drugih, zakonom utvrđenih razloga.

Članak 68.

Izmjena i dopuna Statuta vrši se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 69.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01/2010

Predsjedatelj Osnivačke skupštine

____________________________
dipl. ecc. Ninoslav Sušilović