Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

Programska deklaracija PS

Indeks Članka

I. RAZLOZI OSNIVANJA POLITIČKE STRANKE "POSAVSKA STRANKA"

Suočeni smo s činjenicom da je Bosna i Hercegovina i njezino društvo u stanju trajne krize od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i da se stanje, i pored značajnog angažiranja međunarodne zajednice, ne mijenja ili se mijenja jako sporo. Bitne odredbe Mirovnog sporazuma koje se odnose na temeljna ljudska prava nisu realizirane. Najbolniji su problemi raseljenih, izbjeglih i prognanih zbog politike vlasti koja svojom opstrukcijom ne stvara uvjete za povratak u njihova ranija prebivališta, zapošljavanje i skladno rješenje međunacionalnih odnosa.

Političke elite, koristeći se nacionalističkom retorikom ugroženosti "nas" od "njih" i skretanjem pozornosti s pravih problema ovoga društva na dnevno političke i iracionalne probleme dodatno otežavaju situaciju u kojoj se nalazimo ne pridonoseći iznalaženju trajnih i kvalitetnih rješenja u interesu svih građana ove zemlje. Korupcija, kriminal, nezakonito stjecanje bogatstva i pravna nesigurnost su doveli do takvih socijalnih raslojavanja, da ogroman broj obitelji živi u siromaštvu i na rubu egzistencije.

Tome pogoduje nefunkcionalna državna organizacija, nedostatak jedinstvenog tržišta roba, kapitala i radne snage i nedostatak jasne vizije i strategija za budućnost. Posljedica ovakvog stanja je i marginalizacija velikog broja građana, naročito mladih koji nemaju iste šanse i odlaze iz zemlje jer u njoj ne vide perspektivu, a neki su upuštaju i u nasilje.

Bosanska Posavina, kao povijesna, zemljopisna, kulturna, tradicijska i gospodarska regija u Bosni i Hercegovini, nekada sinonim bogatstva, danas osiromašena sve više zaostaje u razvoju.

Uzrok tome je prvenstveno u administrativnoj razbijenosti u neprirodna, etnička i nefunkcionalna područja (dva entiteta i Brčko distrikt) kao i nesposobna, bezidejna i korumpirana vlast koja je obnašanje javnih funkcija podredila osobnim a ne općim interesima. To je pridonijelo slabljenju nositelja gospodarskih djelatnosti na području regije, a dijelom i njihovom gašenju. Nastanak novih malih i srednjih poduzeća, kojima nisu stvoreni uvjeti za kvalitetno i uspješno poslovanje, još uvijek ne može nadoknaditi posljedice ovog procesa. Broj nezaposlenih, nemogućnosti otvaranja razvojnih perspektiva uvjetovao je odlazak pretežito mlađih stručnjaka u središta razvijenijih regija ili izvan zemlje, što dodatno slabi razvojne resurse Bosanske Posavine.

Ovakav razvoj kao i neke druge pojave omogućile su provođenje nepravedne i nemoralne privatizacije, jačanje kriminala i korupcije, legalizaciju nepravednih političkih i drugih privilegija, nepostojanje svrhovitog gospodarskog razvoja, što je imalo za posljedicu porast nezaposlenosti, pad društvenog standarda, nestanak srednjeg građanskog sloja i opće osiromašenje građana.

Ovakvom stanju dodatno je pogodovalo i izmještanje odlučivanja o razvoju ovoga područja izvan njega. Riječ je o konceptu vladanja "velikih" "nacionalnih" stranaka kojima je osnovni cilj ostanak na vlasti po svaku cijenu ne vodeći dovoljno brige o područjima s "manjom izbornom bazom" i manjim političkim i ekonomskim interesima.

Sustav vezanosti zastupnika u entitetskim i državnom parlamentu stranačkim stegama ne omogućava vjerodostojno zastupanje interesa područja s kojeg su izabrani u postupcima donošenja odluka od značaja za položaj i razvoj sredine u kojoj su birani.

Sve mjere poduzete temeljem različitih zakona i drugih propisa nisu zaustavile trend regionalnog razvojnog raslojavanja kako u Federaciji BiH tako i u Republici Srpskoj. Štoviše, svi parametri ukazuju da se ono povećava. Očito je da sustav, njegove institucije i instrumenti ne daju zadovoljavajuće odgovore na otvorena pitanja razvoja i nazadovanja, periferizacije i marginalizacije.

Problemi neuravnoteženog regionalnog razvoja koji destabilizira sustav kao i standardi pristupanja europskim integracijama, zahtijevaju novi i drugačiji pristup i u odnosu na ova pitanja.

U oblikovanju nove razvojne strategije koja će u bitnome promijeniti nezadovoljavajuće stanje, nužno je prevladati ograničenja postojećeg sustava. To zahtijeva aktiviranje svih potencijala koji su postojećim sustavom onemogućeni u djelovanju, ambicioznije i djelotvornije povezivanje znanja i prakse, znanosti, gospodarstva i politike, a iznad svega uključivanjem novih, moralnih, stručnih i poštenih ljudi u procese odlučivanja. Potrebno je stvoriti sustav koji omogućava samoorganizaciju neovisnu o upravljanju „odozgo“, jer svaki građanin i svaki stanovnik ovoga područja raspolaže znanjima i sposobnostima čije ugrađivanje u zajedničku akciju pridonosi pokretanju kotača razvoja.

Toj svrsi treba služiti i Posavska stranka kao politička stranka spremna da tomu da svoj doprinos.