Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

Konferencija za novinare Posavske stranke u Orašju

ninoslav-susilovic-250U ponedjeljak 18. ožujka 2013. godine s početkom u 11,00 sati Posavska stranka je upriličila konferenciju za novinare koja je održana u hotelu Riviera u Orašju. Nazočnim novinarima obratio se predsjednik stranke i zastupnik u Skupštini ŽP g. Ninoslav Sušilović koji je na početku objasnio zašto je Posavska stranka sazvala konferenciju za tisak. Prije svih istaknuti su sljedeći razozi koje stranka ističe kao relevantne i potrebne da se javnost o njima informira:

  • Stanje u našoj Županiji (u skoro svim oblastima) smatramo vrlo ozbiljnim sa tendencijom daljnjeg pogoršavanja dok se, istodobno, zakonodavna i izvršna vlast ponašaju vrlo indolentno i neodgovorno ne pokazujući nikakve znakove ozbiljnijeg suočavanja sa činjenicama i pokušaja rješavanja postojećih problema
  • Medijska blokada u ŽP (informacije koje izlaze preko medija su vrlo šture i selektirane, ukinuto reemitiranje sjednica Skupštine ŽP)
  • Smatramo da građani imaju pravo i trebaju biti upoznati sa stvarnim stanjem u našoj Županiji, istaknu je Sušilović.

Nakon prezentacija stanja koje je Predsjednik Posavske stranke predočio novinarima uslijedila su pitanja novinara na koja je g. Sušilović i odgovario.

Pregled prezentacije u nastavku teksta.

Kakvo je stanje u ŽP i kako se aktualna vlast odnosi prema problemima govore slijedeći podaci:

-          Županija Posavska je među najnerazvijenijima u FBiH;

-          Broj nezaposlenih veći od broja zaposlenih;

-          Broj zaposlenih u javnoj upravi konstantno raste i već je 35% od ukupnog broja uposlenih. Pri tome, nova (stara) vlast (HDZ BiH + HDZ 1990) nije napravila nikakve promjene – nastavljeno sa dosadašnjom praksom daljeg zapošljavanja u županijsku administraciju (tajnice, savjetnici, pomoćnici...);

-          Prosječna plaća najniža u FBiH (XII mjesec 2012./ prosjek 838 KM u ŽP 687 KM)

-          Poljoprivredna proizvodnja u padu

-          Imamo jednu od najmanjih lista esencijalnih lijekova (ŽP ~ 60 – ZHŽ ~ 400) / Novim federalnim zakonom treba biti jedinstvena lista za cijelu FBiH, ali novac ZZO predviđen za podmirenje razlike u cijeni za ove lijekove na istom nivou kao i prije!

-          Vatrogastvo na području Županije u katastrofalnom stanju: Vatrogasna društva su neopremljena tj. imaju vozila stara od 30 – 50 godina i zastarjelu i neispravnu dodatnu opremu (pumpe, aparati za disanje...);

-          Prosvjetni radnici imaju najmanje plaće u FBiH;

-          Policija neopremljena (komunikacija osobnim mobitelima, samo tri automobila u funkciji, koriste vlastitu obuću...) sa najmanjim plaćama u Europi;

-          Zavod za javno zdravstvo: ravnatelj (prilikom podnošenja godišnjeg izvješća): "Nestajemo kao ustanova!"

-          Zavod zdravstvenog osiguranja ŽP (iz godišnjeg izvješća o radu (za 2011.): "Na dan 31.12.2011. godine ukupni gubitak zavoda iznosi 9.041.263,10 KM (op. godišnji proračun – 13.009.879,97 KM). Glavni razlozi lošeg financijskog rezultata u 2011. godini su ne uplaćivanje obveza Vlade Županije u iznosu od 352.000,00 KM, veliki izdaci prema zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj kao i povećani troškovi liječenja izvan Županije, kako u BiH tako i u inozemstvu." * Sama Vlada ŽP...

"Ukupni troškovi službe zavoda ostvareni su u iznosu od 643.740,97 KM..."

"Imamo vrlo negativne trendove u pogledu širenja lepeza usluga u našoj bolnici.... Sada imamo situaciju da nam se značajno povećava broj upućivanja tzv. Uputnice sa tri žiga"
"Ovo vodi zdravstveni sustav u kolaps jer pored ovih pokazatelja prisutna je i recesija (otpuštanje radnika i smanjenje uplate doprinosa)."
"Ukupni dug zdravstvenim ustanovama u R. Hrvatskoj na dan 31.12.2011. godine iznose 6.673.281,18 KM"

-          Iz Izvješća o izvršenju proračuna za 2011.: ...najnerazvijenije županije: ŽP, Bosansko Podrinjski kanton i Kanton 10. "Među navedenima Županija Posavska najviše zaostaje, čemu svjedoče i makroekonomski pokazatelji za prethodna razdoblja..." *Sama Vlada priznaje i potvrđuje sve do sada navedeno!

-          2011. godina završila s proračunskim deficitom od 2,5 milijuna KM koji je (prema usmenom objašnjenju ministra financija) podmiren sa "drugih" računa a kao suficit od prijašnjih godina?!  * Postojanje tajnih računa i sredstava koja se ne prikazuju! (struktura proračunskih izdataka: tekući izdaci – 95% i izdaci za nabavku stalnih sredstava i otplatu dugova – 5%)

-          Na usluge reprezentacije – svaki dan 500 KM!

-          Rebalans proračuna se donosi 28.12.2012!?

-           Ocjena CCI: Ključno obilježje rada institucija vlasti ovoga kantona u 2011.: Kašnjenje u svim segmentima rada i vrlo nizak nivo aktivnosti

-          Nemamo strategiju zapošljavanja

-          Nemamo strategiju razvoja

-          Nemamo strategiju poljoprivrede

-          Dvije i pol godine od izbora još uvijek nepotpuna i jednonacionalna Vlada (kršenje Ustava ŽP)

-          Kasni se s donošenjem ključnih dokumenata bez kojih je nemoguće zamisliti normalno funkcioniranje vlasti (program rada Vlade, program rada Skupštine, Proračun – u ovom mandatu niti jedan Proračun nije donesen na vrijeme_krajem 3. mjeseca)

-          Ne poštuju se kolektivni ugovori (tužbe sindikata zdravstva, prosvjete, policije..., zdravstvo dobilo presudu... 500.000 KM dug prema radnicima i preko 80.000 KM neuplaćenih doprinosa...) Advokatu Živanu Blagojeviću (Bosanski Šamac/RS) koji je Vladu branio od njenih uposlenika i sindikata (prosvjete) isplaćeno 87.313 KM!? (bez navedenog iznosa za školu u Odžaku)* iznos još veći!

-          Ne postoji kvalitetan socijalni dijalog između Vlade i sindikata

-          Policija bila u štrajku skoro 6 mjeseci (štrajk prekinut sudskom odlukom donesenom u roku "24 sata"). Za cijelo vrijeme štrajka ministar MUP-a ne daje izjave za javnost!

-          Iako je natječaj za popunu Neovisnog odbora za izbor i reviziju MUP-a Županije Posavske raspisan još u 6. mjesecu 2011. godine, bez pravog objašnjenja, do danas još nije izvršeno imenovanje.

-          Agencija za privatizaciju (koja je izgubila svaki smisao postojanja jer već više godina skoro ništa ne radi) košta godišnje 180.000 KM.

-          Nadzorni odbor županijske Agencije za privatizaciju u 2012. održao jednu sjednicu – svi članovi naplatili po 1.200 KM.

-          Komisija za koncesije nije održala niti jednu sjednicu u 2012. – svi članovi, također naplatili po 1.200 KM.

Naša vlast, nažalost, nema vlastite politike, mišljenja niti stava. A očigledno ga ne smije niti imati jer o svim važnijim pitanjima odluke se donose u centralama vladajućih stranaka.

(Sjetimo se samo "nepriznavanja i nesuradnje" sa nelegalnom i nelegitimnom federalnom vlašću sukladno direktivi stranačkih središnjica, a na direktnu štetu građana ŽP. Ili diplomatskog skandala sa otkazivanjem posjeta Predsjedniku Republike Hrvatske. Pa i posljednji slučaj odustajanja od organizacije i nesudjelovanja na Okruglom stolu organiziranom povodom predstojećih ustavnih promjena...)

Prema lokalnoj problematici Vlada i Skupština se odnose, najblaže rečeno, kao da ih se to ne tiče...?!

-          Premijer nas je, na početku svog mandata, uvjeravao kako je strateški interes ŽP "razvoj trgovine"(?!), te kako za jednu ovako malu sredinu u kojoj je samo na birou prijavljeno preko 5.600 nezaposlenih nije poželjno otvaranje firmi sa više od 70 uposlenih?!

-          Na većinu zastupničkih pitanja Vlada ne odgovara (U 2012. od 50 postavljenih pitanja Vlada odgovorila na 23. Od 28 inicijativa Vlada se nije očitovala niti o jednoj!)

-          Istovremeno, dužnosnici (bez ikakve kontrole) koriste službene automobile 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Pojedinci ih čak koriste i za odlazak na godišnji odmor!?

Također, Skupština ŽP se ne ponaša kao najviše zakonodavno tijelo u Županiji nego kao servis izvršne vlasti:

-          Skupština ŽP – u 2012. godini održala samo 5 redovitih i jednu izvanrednu sjednicu!?

-          Od predviđenih 62 mjere usvojena 31.

-          2011. predlagane tematske sjednice: poljoprivreda, zdravstvo, gospodarstvo – tada odbijeno. Uvršteno u Program rada Skupštine za 2012.  – nije realizirana niti jedna!?

-           Skupština nije razmatrala i usvajala Izvješća o radu za 2012.:

 

  1. Županijskog ureda za raseljene
  2. Županijske bolnice
  3. Službe za upošljavanje ŽP (ni za 2011.)
  4. Turističke zajednice ŽP (ni za 2011.)
  5. Gospodarske komore ŽP (ni za 2011.)

 

-          U Program rada Skupštine ŽP za 2012. godinu uvršteno organiziranje Okruglog stola na temu "Položaj ŽP u budućim ustavnim promjenama". U 2012. nije realizirano, a nije predviđeno niti u programu za 2013.

Organizatori Okruglog stola (od strane zastupnika Mije Matanovića) optuženi za "protuustavno djelovanje"!?

 

Kao najmanja Županija konstantno bilježimo daljnji trend smanjenja broja stanovnika. Imamo negativan prirodni priraštaj (najgori u FBiH)

TABELARNI PRIKAZ VITALNIH DOGAĐAJA, 2012.

(Federalni zavod za statistiku)

kanton

živorođe-ni

umrli

prirodni priraštaj

umrla dojenčad

broj zaključe-nih brakova

broj razvede-nih brakova

vitalni index

Ukupno/Total

21.104

19.581

1.523

116

11.581

728

108

1. Unsko-sanski

2.301

2.172

129

17

1.463

165

106

2. Posavski

212

460

-248

3

151

23

46

3. Tuzlanski

4.584

3.782

802

21

2.396

168

121

4. Zeničko-Do

3.737

3.313

424

19

2.241

175

113

5. Bos-podrinjski

171

218

-47

1

134

4

78

6. Srednjobos.

2.346

2.276

70

12

1.202

89

103

7. Herc-neretv.

1.866

2.063

-197

13

968

46

90

8. Zapadnoherc.

795

716

79

4

330

9

111

9. Kanton Saraj.

4.629

3.800

829

25

2.462

40

122

10. Kanton 10

463

781

-318

1

234

9

59

Ako tome dodamo i konstantan odlazak ljudi (iz ekonomskih razloga) u RH i zemlje EU, stanje je još poraznije. Dakle, nestajemo i fizički…

Sve ove podatke i činjenice aktualna vlast želi maksimalno sakriti od očiju javnosti pa je jedan od njenih velikih "uspjeha" i odluka o ukidanju reemitiranja snimaka sjednica Skupštine ŽP, a konstantni zahtjevi za uvođenjem direktnog prijenosa sjednica se bez rasprave odbijaju.

 

posavskastranka.org