izdvajamo iz programa

Potrebu svih nas

Stavljamo u prvi plan

Zdravstvena skrb za sve građane

Temeljno ljudsko pravo je pravo na zdravstvenu zaštitu. Posavska stranka nije i ne može biti zadovoljna s postojećim zdravstvenim sustavom. Kvaliteta primarne zdravstvene zaštite mora biti podignuta na višu razinu. Bolničko liječenje mora biti adekvatno s jednakim mogućnostima za sve građane.

Zdravlje ljudi i mogućnost konzumiranja zdravstvene zaštite i skrbi jedan je od faktora koji je doprinio iseljavanju naših građana s prostora Županije Posavske, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Nesigurnost, korupcija, nerijetko i samovolja pojedinaca narušavaju povjerenje u zdravstveni sustav. Krajnje je vrijeme da se prekine sa tim devijacijama u zdravstvu. Međutim, zdravstveni sustav treba iz temelja reorganizirati. Zdravstvo je vrlo važno za svakog građanina i svi oblici zdravstvene zaštite moraju se prilagoditi potrebama i mogućnostima građana.

Prije svega prava na zdravstvenu zaštitu moraju imati svi, bez obzira na socijalni status i druge kvalifikacije. Ne možemo graditi sretno društvu u kojem će pojedini građani biti uskrađeni za bilo koji oblik zdravstvene zaštite.

Zdravstveni sustav je skup i moderno zadrvastvena zaštita košta. Toga smo svjesni i u Posavskoj stranci. Međutim, to nije razlog da se primarna zdravstvena zaštita uskraćuje bilo komu.

Zato se Posavska stranka u svom programu zalaže za sniženje cijena zdravstvenih usluga. Plaćanja svih zdravstvenih usluga i materijala i medecinskih pomagala u domovima zdravlja i bolnici moraju biti osjetno niži. Pogotovo cijene lijekova moraju biti primjerenije i pristupačnije svakom građaninu. Lijekovi nisu i ne smiju biti roba koja ima tržišni karakter. Esencijalna lista lijekova mora se značajno proširiti. Liste besplatnih lijekova i lijekova po pristupačnoj cijeni moraju biti znatno proširene. Bolničko liječenje mora biti besplatno za sve građane, a cijene laboratorijskih nalaza moraju biti svedene u pristupačne okvire.

Posavska stranka će kontinuirano apelirati za bolje zdravstvene uvjete i učinit će sve u raspoloživim kapacitetima da utječe na promjenu zdravstvenog sustava.

Ekonomska stabilnost

Svako društvo je uspješno onoliko kolio mu je uspješna i stabilna ekonomija. Gospodarstvo svake zemlje ili regije (općine i kantoni) je generator razvoja. Proizvodne djelatnosti stvaraju višak vrijednosti koji izravno utječe na povećanje BDP-a. Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika je mjerilo bogatstva jednog naroda i pokazatelj uspješnosti cjelokupne ekonomije društva. Povećanje BDP-a uvjetuje i povećanu potrošnju odnosno veću kupovnu moć stanovništva. To je neprekinuti lanac koji u krajnjoj mjeri formira standard stanovništva.

BDP u Bosni i Hercegovini je jedna od najmanjih u regiji, a Županija Posavska je najsiromašnija županija u Federaciji BiH i vjerojatno jedna od najsiromašnijih regija u cijeloj BiH. Niske plaće i mala kupovna moć stanovništva kontinuirano stvaraju lošu socijalnu sliku, ali rezultiraju i ogromnim nezadovoljstvom stanovništva koje nije u mogućnosti svojim radom osigurati materijalnu egzistenciju.

Iz tog razloga veliki broj radno sposobnog stanovništva odlučio se za iseljavanje. Odlazak u inozemstvo, na rad u Njemačku, Austriju, Švicarsku pa i druge zemlje EU. Rezultat tog egzodusa je pusta zemlja kojoj manjka stanovništva, a što je najvažnije nedostaje mladih ljudi i radno sposobnog sloja društva. Zbog niza drugih okolnosti iseljavanje je poprimilo zabrinjavajući karakter, jer većina iseljenih odlazi sa čitavim obiteljima i teško da će se vratiti natrag. Ako se ukupna slika društva ne popravi iseljeni će zauvijek ostati u zemljama EU i na njihov povratak ne treba računati.

Zato se Posavska stranka zalaže za snažniju ekonomsku reformu. Revitalizacija gospodarstva i svih ekonomskih aspekata nužna je i nema alternativu. Ekonomska stabilnost i samoodrživo gospodarstvo preduvjet su stvaranja zdravog društva u kojem će građani osiguravati svoju materijalnu egzistenciju. Urušavanje ekonomskog sutava prijetnja je kolapsu cjelog društva. Činjenica je da su pojedinci uspješni i da se snalaze u ovakvoj situaciji. Međutim, država pojedinaca nije rješenje. Posavska stranka se zalaže za dostojanstvo svakog čovjeka. Svaki čovjek ima pravo na rad i za taj rad treba biti primjereno plaćen.

Puno je ekonomskim mjera koje nositelj ekonomske politike mora pokrenuti i o kojima mora voditi računa. Zaštita domaće proizvodnje i poticaj izvoza su sigurno jedne od tih mjera. Bolja i racionalnija kontrola uvoza svakao bi bili poticaj domaćoj proizvodnji. Nekontrolirani uvoz i siva ekonomija zadale su snažan udarac domaćem gospodarstvu te su i u tom pogledu nužne reforme koje za posljedicu imaju uspostavljanje reda na tržištu što bi svakao doprinjeli stabilnosti domaće ekonomije.

Uz ekonomsku stabilnost stvorila bi se znatno povoljnija slika o BiH. Povjerenje građana u institucije i državu bilo bi znatno veće što bi sigurno rezultiralo zaustavljanju iseljavanja, ali i mogućem povratku onih koji su već napustili zemlju.

Povećanje plaća i rasterećenje nameta na plaće i iz plaća preduvjet su stvaranja konkurentnosti rada na domaćem tržištu. Pojednostavljenje zakonskih procedura, pogotovo za mlade i one koji se žele okušati kao gospodarstvenici svakao mogu doprinjeti ekonomskoj stabilnosti.

No tu su na desetine drugih ekonomskih mjera koje je mogoću reformirati nakon čega bi se ekonomska slika i ekonomska stabilnost uzdigli na višu razinu. Naravno, niz drugih mjera koje ne zalaze u sferu ekonomskih mjera moraju biti pokrenute jer poroci društva kao što su korupcija, mito, nepotizam, diskriminacija i mnogi drugi svakako imaju veliki utjecaj na ekonomiju jedne zemlje. A bez jake i stabilne ekonomije nema ni stabilnog društva ni stabilne zemlje koja će biti privlačna za život.

Sigurnost i prava građana

Ljudska prava i poštivanje ljudskih parva sigurno su temelj svakog zdravog i poželjnog društva. Naše društvo je nažalost miljam od idile i već postignutih standarda koji su razvijenu u zapadnim demokratskim državama.

U našem društvu manjka i prava i sloboda. Vladavina zakona vrlo je upitna i građani ove zemlje nebrojeno puta svjedoče narušavanju svojih prava i ugrožavanju svojih sloboda.

Primjetna je društvena nejednakost koja se najbolje reflektira kroz niz primjera nametnute diskriminacije.

Ljudske slobode su deklarativne, a pravo stanje se sazna tek kada te slobode budu ugrožene i kada građani potraže zaštitu koja nerijetko izostaje. Razina kriminala nikada nije bila na većoj razini. Pljačke, krađe, otuđivanje imovine i ugroza privatnih dobara svakodnevna su pojava i iluzorno je kod nas govoriti o pravnoj državi i sigurnosti građana.

Primjetna je diskriminacija i podilaženje određenim grupacijama i pojednicima. Nerijetko lokalni šerifi provode svoju volju kako im se prohtije. Imuni su na stegovne i kaznene postupke što se pak ne odnosi na većinu stanovništva, jer svi građani u ovoj državi nisu jednaki pred zakonom.

Nebrojeno je primjera kršenja ljudskih prava. Ona si prisutna u svim porama društva. Takva situacija pridonosi nestabilnosti i poticajna su mjera za iseljavanjem stanovništva.

Također i sigurnost građana je pala na ispitu. Formlane zakonske procedure se nerijetko ignoriraju i građani se često dovode u stanja ozbiljne nesigurnosti usljed koje gube poverenje u državu i u pravni sustav.

Posavska stranka ne može tolerirati nezakonje, samovolje pojedinaca i uvijek će biti spremna osuditi svaku devijantnu aktivnost u društvu i neće se libiti uprijeti prstom u svakoga tko zloupotrebljava zakon i tko se stavlja mimo zakona.

Iako je većina policijskog sastava satkana od časnih ljudi koji za malu plaću rade težak i častan posao nesumnjivo je hobotnica korupcije zavukla pipke i u njihove redove. A to je već dovoljno da niz nezakonitih radnji bude “neprimjećeno”.

Posebnu rak ranu društva čine sudsvo i pravosuđe. Reforma pravosuđa je nužna, ali će ju biti tešo provesti bez rješavanja ustavne krize u državi. Lanac korupcije ali i debelog miješanja politike u pravosudnom susatvu su ozbiljan problem. Krupni kriminal nadzire mnoge tokove društva. Političari su pretežito korumpirani ili su čak sami dio mafijaškog miljea tako da je država u ozbiljnom problemu.

Da bi se sigurnost građana i njihova građanska prava doveli u pozitivne trendove nužno je načiniti teške rezove u državnom pravnom sustavu. Proces koji nije nimalo lak i teško je provediv. Međutim, najveći uspjeh bi se dobio smjenom aktualne političke garniture i dolaskom novih, neokaljanih, političkih subjekata na vlasti koji bi imale snage i umijeća napraviti koli-toliko reda u pravosudnosm sustavu i cijeli parvosudni sustav usmjeriti da služi narodu poštivajući pozitivne zakonske propise i vladavinu prava.

Obrazovanje i edukacija

Bez ikakve sumnje obrazovanje u našoj državi nije na potrebnoj razini. Zastarjeli kurikulum godinama generira mlade ljude koji stječu obrazovanje neadekvatno vremenu u kojemu živimo.

Razvoj tehnologija, znanosti, novi društveni i ekonomski tokovi doprinjeli su potrebi novog sustava obrazovanja koji može odgovoriti na sve izazove vremena. Obrazovna paradigma dugi niz godina stvara velike probleme. Školovanje djece i omladine je skup trošak za državu, ali i za cijelo društvo. Međutim, ako taj trošak nema pokriće onda je on uzaludan.

Drugi je problem nedovoljno obrazovanje dijela stanovništva. Neobrazovano građanstvo u 21. stoljeću veliki je uteg društvu. A i sam obrazovni sustav pod velikom je lupom. Kvaliteta obrazovanja dovedena je u pitanje. Rezultat takvog jalovog opismnjevanja mladih ponovo je miješanje beskrupulozne politike u kadroviranje nastavnog osoblja i ravnatelje škola i fakulteta. Diskriminacija nije poštedjela ni obrazovni sustav.

Društvo koj gegenerira kvalitetno obrazovane generacije je društvo koje može očekivati svaki društveni uspjeh.

Zato se Posavska stranka zalaže za temeljitu reformu obrazovnog sustava. Izradu novog kurikuluma koji će odgovarati vremenu i koji će gledati u budućnost. To je primarna zadaća nositelja obrazovne politike u državi i kantonu. Restrukturiranje i prilagođavanje nastave novom dobu nužno je bilo poodavno. U našoj zemlji se u svemu kasni pa tako i kada je obrazovanje u pitanju. Politiku treba na svaki mogući način izbaciti iz obrazovnog sustava, a kao kadar treba forsirati odgovorne i stručne osobe koji mogu i znaju prenijeti znanje na djecu.

Znanost is IT sektora je više nego slabo zastupljena u obrazovnom sustavu. Razina znaja koju naši učenici nose iz škole po pitanju informacijskih tehnologija je zabrinjavajuća. Njihovo znanje se ne može mjeriti sa znanjima vršnjaka u visoko razvijenim zemljama. Veliki broj škola nema adekvatan i stručan kadar, a tehnička opremljenost sa informatičkim sredstvima i pratećom opremom je više na razini afričkih zemalja nego europskih gdje naša zemlja i pripada. Provedba digitalizacije i tehnološke modernizacije vidno nam kasni. Za posljedicu imamo nepripremljen kadar koji ne može odgovoriti konkuretnom tržištu rada, ali ni zahtjevima suvremenog gospodarstva.

Obrazovanje mora biti podignuto na višu razinu. Opća pismena zapuštenost dijela stanovništva zahtjeva razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja. Sramotno je da još uvijek imamo čak i visokoobrazovane osobe koje se još ne služe računalnom tehnologijom i Internetom. Informatička pismenost cijelog društva jednaka je potrebi znanja čitanja i pisanja. Tko ne shvati da se bez jednog takvog opismenjavanja čitavo društvo osuđuje na neuspjeh zacijelo će biti odgovaran za učinjene propuste. A već jeste, samo što se ta činjenica zanemaruje i ne daje joj se na značaju.

Možda jedog dana netko shvati kakvo smo obrazovno dno dotakli. Neće nam biti za utjehu jer smo na dnu već poodavno. Ne učinili se nešto hitno po pitanju obrazovne reforme cijelog društva Bosna i Hercegovina će ostati zacementirana na začelju Europe kao najnepismenija nacija.

Možda u Europi biti na začelju i nije tako loše koliko je loše ako smo takvi računajući cijeli svijet.

 

Orjentirani ka budućnosti

Više puta smo naglašavali da vizija Posavske stranke naglašava spremnost vodstva stranke da se okrenemo budućnosti i samo budućnosti. Pogled unaprijed znači da već danas moramo iz temelja mijenjati paradigmu političkog djelovanja. Bosna i Hercegovina vidno zaostaje ne samo u okvirima svjetskih trendova, nego je na začelju u regiji i po svim segmentima bilježi najslabije rezultate. Vrijeme za pokretanje alarma već odavno je prošlo. Nedopustivo je indolentno promatrati, a s pozicije vlasti i djelovati, kako Bosnai Hercegovina nazaduje i kako se država ne pozicionira u red onih koji teže progresu i sveopćem napretku.

Jasno je da tereti prošlosti i zbog njih duboko podijeljeno društvo ovu zemlju unazađuju. Ekonomski pokazatelji, a prije svega BDP jasno govore gdje je Bosna i Hercegovina danas.

Prošlo je puno godina kako vladajuće garniture političara tapkaju u mjestu međusobno se optužujući i prozivajući zbog prošlih vremena. Takva konstelacija ne može polučiti napredak i zato Posavska stranka odlučno želi razbiti takvu paradigmu i okrenuti se novoj. Onoj koja će donijeti prosperitet i koja će Bosnu i Hercegovinu barem približiti u rang sa zemljema s kojima je dijelila standarde.

Naravno da povijest nije nešto što treba zaboraviti i nešto čega se treba odreći. Naprotiv, istorija je učiteljica života i ne mislimo da prošlost treba prekrižiti. Ali držimo da povijest nije i ne može biti temeljna društvena tema kojoj treba posvećivati glavninu političkog diskursa. Povijest treba ostaviti povjesničarima, a političari imaju sasvim druge zadaće. Prije svega političari trebaju stvoriti preduvjete za općedruštveni napredak. On nije samo važan za sadašnje generacije, nego je od primarnog značaja za buduće generacije.

Posavska stranka se zalaže za primjenu temeljnih principa na kojma Bosna i Hercegovina egzistira i na kojima mora egzistirati. Sve ostalo je stvar nadgadnje istih i stvar daljig dogovora politčkih subjekata u Bosni i Hercegovini. A svi oni trebaju i moraju biti u službi napretka i općeg razvoja.

Krajnje je vrijeme da se političke elite u Bosni i Hercegovini osvijeste i da počnu djelovati na način da se ova država pokrene galopirajućim kracima naprijed. Bosna i Hercegovina ima potencijala. Broj stanovnika odveć je mali da bi nam ova država bila tijesna i da bi imali bilo kakve sporove koji bi nam bili kamen spoticanja.

Bosna i Hercegovina mora imati strategiju djelovanja koja će pratiti najnovije tehnološke trendove. Ulaganje u nove tehnologije svakako je primarni cilj, jer one pružaju mogućnost pokretanja zemlje prema naprijed. Informatički sektor i informatizacija društva su područje kojem treba najviše dati akcenta. Ne samo zato što u primjeni informacionih tehnologija Bosna i Hercegovina kasni, nego zato što je IT sektor najbrže rastući sektor i sve zemlje koje drže do sebe u ovoj branši si učinile ogromne korake naprijed.

Već duže vrijeme bez informacijskih tehnologija gospodarski sektor ima inferiorna obilježja, a kao takav nije i ne može biti konkurentan na otvorenom tržištu. A konkurentnost je presudna u uvjetima otvorenog tržišta.

Nove tehnologije imaju imperativ potaknuti sveopći razvoj s akcentom na stvaranju novih vrijednosti. Bez stvaranja novih vrijednosti nema povećanja BDP-a. Što se također odražava na potrošnju, tj. kupovnu moć i standard građana.

Digitalizacija društva je proces koji u Bosni i Hercegovini ide puževim koracima. Posavska stranka se zalaže za maksimalno ubrzanja tog procesa, jer svaki izgubljeni dan će nas koštati, što je u praksi već i dokazano. Nemamo više vremena za propuštati godine, čak su i izgubljeni mjeseci dug period. Vrijeme čekanja odavna je prošlo. Bosna i Hercegovina još živi u 20. stoljeću i nedopustivo je i dalje ponašati se kao da je vrijeme stalo.

Očito je sazrelo vrijeme smjene generacija. Mladi ljudi se moraju uključiti u sve životen tokove, a pogotovo trebaju uzeti primat u političkoj sferi, a učmale političke trutove maknuti s političke scene, jer su isti pokazali da nisu dostojni voditi ovaj narod.

Bosna i Hercegovina nije prezadužena zemlja, ali aktualne politike idu u tom pravcu. Država se zadužuje prvenstveno radi krpanja proračunskih rupa i radi popravljanja socijalnog statusa građana koji iz godine u godinu iskazuju nezadovolkjstvo budući da im standard kontinuirano pada.

Obrazovanje mladih i opće obrazovanje cijelog stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje važna su karika u stroju koji će ovu zemlju pokrenuti naprijed. Uz nove tehnologije potrebno je i znanje za primjenu tih tehnologija. Sinergija mladosti, znanja i novih kapitalnih ulaganja uz potpunu digitalizaciju društva jamac su postizanja konkurentnosti i konačnog napretka. BiH ima nizak BDP i dobro osmišljena politika može puno učiniti da se razvoj društva iz temelja pokrene i da se građanima osigura viši standard. Standard koji građani Bosne i Hercegovine mogu imati i koj s pravom trebaju, a ne da nam najzdravije tkivo društva kontinuirano iseljava zbog niskog standarda i ugroženosti životne egzistencije. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju bolje.