za progres

Neopterećeni prošlošću

Okrenuti ka budućnosti

Evidentno je da je cijelo bosanskohercegovačko društvo okovano lancima prošlosti. I ne samo da je takva situacija u BiH. Jednake predrasude i tereti prošlosti vladaju i u zemljama u okruženju. Držimo da se kontinuirano potenciranje priča o ustašama, partizanima i četnicima o glavu obijaju svim građanima, a posebice štete novim naraštajima koji se ne mogu otrgnuti od tih povijesnih okova koji samo sputavaju kretivne ljude i čitavu društvo se kaljuža u tom blatu prošlosti.

Posavska stranka drži da priče iz povijesti treba ostaviti povjesničarima. Dakako da povijest ne treba zaboraviti i ne treba ju zanemarivati, ali ona nikako ne smije biti model o obrazac na kojem će počivati svi društveni tokovi naše zajednice.

Povijest se ne može promijeniti niti događaji iz daleke prošlosti trebaju utjecati na današnje društvo, a pogotovo ne smiu biti prepreke općem razvoju društva niti kamen spoticanja u međuljudskim odnosima.

Zato držimo da u javnom mnijenju trebaju preovladavati teme koje nas vode u sretniju budućnost. Interesiraju nas nove tehnlogije, obrazovnaje maldih i općenito cjeloživotno obrazovanje svih. Samo obrazovano društvo može uhvatiti korak s konkurencijom, a primjena suvremenih tehničkih i tehnoloških rješenja su obrazac koji Posavska stranka slijedi i obrazac kojem će dati najviše na značaju.

Opći društveni razvoj se može temeljiti samo na stvaranju novih vrijednosti. A do novih vrijednosti se može doći primjenom novih i konkurentnih tehnologija. Do novih vrijednosti se može doći razvojem proizvodnih djelatnosti. A upravo te nove vrijednosti i nove proizvodne djelatnosti su motor i pokretač svih drugih drušvenih aktivnosti koje skupa utječu na ukupnu društvenu vrijednosti.

Držimo da je važno ulagati u obrazovanje, jer obrazovani ljudi sa stečenim znanjima mogu stvarati konkuretske odnose na otvorenom tržištu. Razvoja gospodarstva nema bez stručnih kadrova koje je u stanju prenijeti svoja znanja i kontrolirati gospodarske tokove koji su ključ svekolikog razvoja.

Našoj zajednici su potrebna kapitalna ulaganja. Ista će projicirati nova radna mjesta koja će opet generirati povećanu potrošnju i porast BDP-a. A to je temeljni cilj i mjerilo uspjeha svakog društva.

Ulaganje u informacijske tehnologije više su nego nužne. One su odavo prestale biti budućnost. Ubrzanim koracima treba hvatati priključak s onima koji su na vrijeme shvatili što nove tehnologije donose. Mladima treba pružiti priliku. Treba ih okrenuti u smjeru napretka i progresa, a oni će već po inerciji i zakonima prirode sami učiniti korak naprijed i ostvarit će opći društveni oporavak i prosperitet kakav naš narod zaslužuje.

Posavska stranka drži da u uvjetima tržišne konomije politika nije ta koja treba izravno zapošljavati ljude i koja treba izravno osiguravati radna mjesta. Kako se to obično kod nas čini. Politika je ta koja treba stvarati uvjete koji će privući krupi kaptal i ulaganja. Politika je ta koja kroz mjere obrazovanja treba stvoriti društvo visokoobrazovanih i konkurentnih radnika. Politika je ta koja treba usmjeravati i organizirati društvene i gospodarske tokove dajući potporu gospodarstvu i gospodarskim subjektima koji imaju znanje, vizije i ideje. Politika je ta koja treba izgraditi zdravo društvo bez korupcije i nepotizma i treba biti kotač zamašnjak koji će pokrenuti gospodarske aktivnosti i koja treba stvoriti kulturu suvremenog i konkurentnog gospodarenja bez kojih naše društvo nema nikakvih šansi na otvorenom globalnom tržištu.

Okrenuti ka budućnosti naša je deviza i naša jedina šansa da preživomo i opstanemo.