progresivne ideje

Potpora mladima

Orjentirani ka budućnosti

Više puta smo naglašavali da vizija Posavske stranke naglašava spremnost vodstva stranke da se okrenemo budućnosti i samo budućnosti. Pogled unaprijed znači da već danas moramo iz temelja mijenjati paradigmu političkog djelovanja. Bosna i Hercegovina vidno zaostaje ne samo u okvirima svjetskih trendova, nego je na začelju u regiji i po svim segmentima bilježi najslabije rezultate. Vrijeme za pokretanje alarma već odavno je prošlo. Nedopustivo je indolentno promatrati, a s pozicije vlasti i djelovati, kako Bosnai Hercegovina nazaduje i kako se država ne pozicionira u red onih koji teže progresu i sveopćem napretku.

Jasno je da tereti prošlosti i zbog njih duboko podijeljeno društvo ovu zemlju unazađuju. Ekonomski pokazatelji, a prije svega BDP jasno govore gdje je Bosna i Hercegovina danas.

Prošlo je puno godina kako vladajuće garniture političara tapkaju u mjestu međusobno se optužujući i prozivajući zbog prošlih vremena. Takva konstelacija ne može polučiti napredak i zato Posavska stranka odlučno želi razbiti takvu paradigmu i okrenuti se novoj. Onoj koja će donijeti prosperitet i koja će Bosnu i Hercegovinu barem približiti u rang sa zemljema s kojima je dijelila standarde.

Naravno da povijest nije nešto što treba zaboraviti i nešto čega se treba odreći. Naprotiv, istorija je učiteljica života i ne mislimo da prošlost treba prekrižiti. Ali držimo da povijest nije i ne može biti temeljna društvena tema kojoj treba posvećivati glavninu političkog diskursa. Povijest treba ostaviti povjesničarima, a političari imaju sasvim druge zadaće. Prije svega političari trebaju stvoriti preduvjete za općedruštveni napredak. On nije samo važan za sadašnje generacije, nego je od primarnog značaja za buduće generacije.

Posavska stranka se zalaže za primjenu temeljnih principa na kojma Bosna i Hercegovina egzistira i na kojima mora egzistirati. Sve ostalo je stvar nadgadnje istih i stvar daljig dogovora politčkih subjekata u Bosni i Hercegovini. A svi oni trebaju i moraju biti u službi napretka i općeg razvoja.

Krajnje je vrijeme da se političke elite u Bosni i Hercegovini osvijeste i da počnu djelovati na način da se ova država pokrene galopirajućim kracima naprijed. Bosna i Hercegovina ima potencijala. Broj stanovnika odveć je mali da bi nam ova država bila tijesna i da bi imali bilo kakve sporove koji bi nam bili kamen spoticanja.

Bosna i Hercegovina mora imati strategiju djelovanja koja će pratiti najnovije tehnološke trendove. Ulaganje u nove tehnologije svakako je primarni cilj, jer one pružaju mogućnost pokretanja zemlje prema naprijed. Informatički sektor i informatizacija društva su područje kojem treba najviše dati akcenta. Ne samo zato što u primjeni informacionih tehnologija Bosna i Hercegovina kasni, nego zato što je IT sektor najbrže rastući sektor i sve zemlje koje drže do sebe u ovoj branši si učinile ogromne korake naprijed.

Već duže vrijeme bez informacijskih tehnologija gospodarski sektor ima inferiorna obilježja, a kao takav nije i ne može biti konkurentan na otvorenom tržištu. A konkurentnost je presudna u uvjetima otvorenog tržišta.

Nove tehnologije imaju imperativ potaknuti sveopći razvoj s akcentom na stvaranju novih vrijednosti. Bez stvaranja novih vrijednosti nema povećanja BDP-a. Što se također odražava na potrošnju, tj. kupovnu moć i standard građana.

Digitalizacija društva je proces koji u Bosni i Hercegovini ide puževim koracima. Posavska stranka se zalaže za maksimalno ubrzanja tog procesa, jer svaki izgubljeni dan će nas koštati, što je u praksi već i dokazano. Nemamo više vremena za propuštati godine, čak su i izgubljeni mjeseci dug period. Vrijeme čekanja odavna je prošlo. Bosna i Hercegovina još živi u 20. stoljeću i nedopustivo je i dalje ponašati se kao da je vrijeme stalo.

Očito je sazrelo vrijeme smjene generacija. Mladi ljudi se moraju uključiti u sve životen tokove, a pogotovo trebaju uzeti primat u političkoj sferi, a učmale političke trutove maknuti s političke scene, jer su isti pokazali da nisu dostojni voditi ovaj narod.

Bosna i Hercegovina nije prezadužena zemlja, ali aktualne politike idu u tom pravcu. Država se zadužuje prvenstveno radi krpanja proračunskih rupa i radi popravljanja socijalnog statusa građana koji iz godine u godinu iskazuju nezadovolkjstvo budući da im standard kontinuirano pada.

Obrazovanje mladih i opće obrazovanje cijelog stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje važna su karika u stroju koji će ovu zemlju pokrenuti naprijed. Uz nove tehnologije potrebno je i znanje za primjenu tih tehnologija. Sinergija mladosti, znanja i novih kapitalnih ulaganja uz potpunu digitalizaciju društva jamac su postizanja konkurentnosti i konačnog napretka. BiH ima nizak BDP i dobro osmišljena politika može puno učiniti da se razvoj društva iz temelja pokrene i da se građanima osigura viši standard. Standard koji građani Bosne i Hercegovine mogu imati i koj s pravom trebaju, a ne da nam najzdravije tkivo društva kontinuirano iseljava zbog niskog standarda i ugroženosti životne egzistencije. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju bolje.