prava i slobode

Jednakost za sve građane

Ljudska prava i slobode

Ljudska prava i slobode su temeljna ljudska prava. Ona počivaju na vladavini zakona. Nije nikakva tajna da u našem društvu manjka i prava i sloboda, a da nam je vladavina zakona vrlo degutantna i kompromitirana do krajnjih granica.

Svjedoci smo brojnih kršenja pozitivnih zakonskih propisa i počinjenja nerijetkih krivičnih djela koja čine pojedinici i grupacije za koje zakoni ne vrijede ili ako ih se uopće procesuira njihovo suđenje liči na farsu jer po pravilu kršitelji zakona bivaju ili oslobođeni svake optužbe ili dobivaju smiješno male kazne.

To naravno ne vrijedi za sve građane naše države. Postoji povlaštena kasta koja je mimo zakona i koja sebi osigurava olakotne okolnosti u sudskim procesima. Ako su njihovi prijestupi toliko veliki da ne mogu izbjeći pravosuđe oni sebi osiguravaju zlatnu oazu, najčešće u susjednim državama. Prolaze nekažnjeno čineći se nedostupnim domaćem pravosuđu.

I na nižoj razini svjedoci smo smiješnih sudskih procesa. Velikih krađa za koje nikada nisu otkriveni počinitelji. Pa kada se i otkriju u najčešćem slučaju bivaju oslobođeni zbog tzv. nedostatka dokaza. Dobro je znano da takvi sudski procesi imaju političku pozadinu i očito je da se politika na izravan način miješa u sudsku vlast.

S druge strane građanima se narušavaju pa čak i zakidaju temeljna ljudska prava. Veliki broj građana su samo mali obični ljudi čije probleme nitko ne vidi. Zakidanje ljudskih prava nema tko javno prokazati. Stvorena je takva klima beznađa i bahatosti da običnog građanina ne štiti nitko. Pa ni zakoni koji služe izgleda samo da se tzv. raja disciplinira. Informativna blokada građana služi toj svrsi. Razne nedaće ljudi se zamračuju. Brojni građani svakodnevno svjedoče diskriminaciji i protupravnom djelovanju tijela vlasti i to praktično na svim razinama, od one najniže do one najviše. Da se o nerješenim ili nepravedno riješenim sporovima između samih građana i ne govori. Ili nemoć običnog građanina protiv oholog pojedinca koji krši zakone, a koji iza sebe očito ima političku moć koja ga štiti.

Ljudske slobode naših građana samo su farsa iza koje se skriva duboko izvitopereno društvo. Političke stranke se ponašaju kao da je cijelo društvo njihova prćija, a narod i prava za naroda uopće ih ne tangira.

Program Posavske stranke odlučno definira suprotstavljanje takvim pravnim devijacijama.

Ljudska prava i ljudske slobode moraju se popštivati, a svim građanima mora se osigurati jednakost pred zakonom. Ne smije biti nedodirljivih i onih koji su iznad zakona. Mora se stvoriti društvo jednakih građana u kojem ne smiju biti diskriminiranih niti po jednom osnovu.

Međutim, kao preduvjet na ustrajnosti u građanskim pravima nužno je osigurati građanske slobode. Samo slobodan čovjek može rasterećeno kreirati društvo jednakosti i pravičnosti. Držimo da te slobode nedostaju ili ih građani ne konzumiraju u dovoljnoj mjeri.

Organi vlasti su u stanju nametnuti svako rješenje, a građani se u nedostatku ljudskih sloboda povinuju svakom nametnutom rješenju bez obzira koliko ono zadiralo u pravičnost i njihova prava.

Građani imaju pravo na javno iskazivanje svojih stavova, pa i kroz instituciju javnih prosvjeda. Međutim, uslijed nedostatka sloboda građani radije ne konzumiraju to pravo. A brojni si oni koji su radije svoj novi život i svoju sreću potražili u inozemstvu ne želeći svoje nezadovoljstvo, između ostalog zbog nedostatka svojih parava i sloboda, stavljati na kušnju kompromitirajući članove obitelji i dodatno ugrožavajući svoju egzistenciju. Povlačenje i odlazak vani samo je potvrda da u našoj zemlji ne stanuje vladavina prava i da su ljudske slobode na tankom ledu. Zbog linije manjeg otpora stvara se privid da u državi nešto i funkcionira, ali u realnim okvirima svaki proces usmjeren protiv nedodirljivih osuđen je na gubitak.

Posavska stranka objektivno nema snagu promijeniti pravni sustav zemlje niti ozbiljno može utjecati na vladavinu prava. Ali će svaki svojim istupom prokazivati na nezakonite radnje, osuđivat će ih i pravednicima će biti potpora u mjeri i na način kako bude u mogućnosti odgovoriti.

Posavska stranka će biti nositelj aktivizma u borbi za slobodu, ljudska i građanska prava svakog pojedinca. No, jasno je da ne može sama. Zato poziva sve slobodnomisleće i hrabre ljude da nam se pridruže, jer zajedno možemo napraviti puno više.